Szkolenia BHP

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Biuro Rachunkowe ARTIS w Murowanej Goślinie koło Poznania zapewnia swoim Klientom kompleksowe doradztwo oraz nadzór z obszaru BHP i PPOŻ.

BHP

 • obsługa w zakresie obowiązków służby BHP
 • szkolenia bhp wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców
 • ocena ryzyka zawodowego
 • opracowanie dokumentacji – instrukcje, zarządzenia, procedury
 • przeprowadzanie postępowania powypadkowego wraz z dokumentacją powypadkową
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np.  PIP, PIS, PSP, UDT
 • kontrole, analizy, audyty BHP
 • doradztwo
 • inne usługi w zakresie BHP do uzgodnienia

PPOŻ

 • obsługa w zakresie obowiązków inspektora ppoż.
 • szkolenia ppoż.
 • kontrole, audyty i analizy ppoż.
 • reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych np. PSP
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
 • organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych
 • opracowanie planów ewakuacyjnych
 • dobór oraz rozmieszczenie sprzętu ppoż.
 • doradztwo
 • inne usługi w zakresie PPOŻ. do uzgodnienia

Wszystkie szkolenia realizujemy w miejscu działalności Klienta lub w siedzibie Biura Rachunkowego ARTIS w Murowanej Goślinie lub w Poznaniu lub innym wybranym przez Klienta miejscu, a terminy szkoleń są całkowicie dostosowane do wymagań i potrzeb naszych Klientów.

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy! Wyślij pytanie poprzez poniższy formularz kontaktowy lub zadzwoń:

728 167 762  
732 242 057